HUNTSVILLE, Alabama – 12 grudnia 2019 roku – podczas testów w locie z wykorzystaniem zintegrowanego systemu dowodzenia (IBCS) obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową (IAMD) sił lądowych armii amerykańskiej, U.S. Army i Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC) z powodzeniem dokonali równoczesnego zestrzelenia dwóch nadlatujących pocisków manewrujących. Próby z zastosowaniem radarów Sentinel, Patriot i Marine TPS-59 oraz pocisków przechwytujących PAC-2 (Patriot Advanced Capability-2) i GEM-T (Guidance Enhanced Missile-TBM) wykazały skuteczną interoperacyjność i kompleksowe działanie systemu IBCS w wykrywaniu, śledzeniu i unieszkodliwianiu wielu celów jednocześnie. 

Northrop Grumman Simultaneously Intercepts Multiple Threats During Flight Test - Polish
Żołnierze z 30. Brygady 3. Batalionu 6. Artyleryjskiego Pułku OP przygotowują się do próby strzelania w Centrum Operacji Bojowych IBCS [Źródło – U.S.Army]

„Dzisiejsza próba, będąca przedłużeniem sukcesu ostatniego testu w locie z sierpnia b.r., pokazuje, że IBCS osiąga bezprecedensowe wyniki w pokonywaniu wielu zagrożeń rakietowych na raz.” oznajmił Dan Verwiel, wiceprezes i dyrektor generalny, Missile Defense and Protective Systems, Northrop Grumman. “Wykorzystując wszystkie dostępne na polu walki zasoby, IBCS podnosi przeżywalność w warunkach bojowych zapewniając dookólne pokrycie radarowe i daje największe szanse na pokonanie zagrożeń dzięki zastosowaniu najbardziej skutecznej broni do przechwytywania poszczególnych celów.”

Próbę przeprowadzono na poligonie White Sands Missile Range w Nowym Meksyku, z udziałem oddziału żołnierzy z 30. Brygady 3. Batalionu 6. Pułku Artylerii OP, którzy obsługiwali stanowiska operacyjne i wdrażali plan rażenia wypracowany przez IBCS. Siły obrony powietrznej składały się z batalionu, dwóch stanowisk operacji bojowych IBCS na poziomie baterii, radaru systemu Patriot, dwóch radarów Sentinel i dwóch wyrzutni pocisków PAC-2. Użyto również należącego do Korpusu Piechoty Morskiej USA (USMC) systemu radiolokacyjnego AN/TPS-59, połączonego z zewnętrzną siecią Link 16, oraz samolotów wielozadaniowych F-35 wyposażonych w sensory zaadaptowane do współpracy z IBCS. Wszystkie powyższe systemy zostały wpięte do zintegrowanej sieci kierowania ogniem IFCN (Integrated Fire Control Network) systemu IBCS.

Test w locie, będący w zamyśle emulacją potencjalnie realnych zdarzeń, rozpoczął się od wystrzelenia dwóch obiektów naśladujących pociski manewrujące. Obiekty leciały w formacji manewrującej do momentu zbliżenia się celów, a następnie rozdzieliły się atakując dwa odrębne, bronione cele. System IBCS dokonał fuzji danych z różnych, uczestniczących w teście sensorów i sieci zewnętrznych umożliwiając precyzyjne śledzenie ścieżki lotu obu obiektów. Następnie wypracował plan unieszkodliwienia obiektów zrealizowany z sukcesem przez żołnierzy, którzy wystrzelili dwa pociski PAC-2 i przechwycili oba pociski manewrujące.

“Osiągnięty dzisiaj sukces ponownie potwierdza dojrzałość zintegrowanego systemu dowodzenia walką i jego przygotowanie do realizacji operacji wielodomenowych,” stwierdził generał dywizji Rob Rasch, Army Program Executive Officer, Missiles and Space. “Włączenie systemów radarowych Korpusu Piechoty Morskiej i Lotnictwa do architektury próbnych strzelań potwierdziło otwarty charakter architektury i zdolność systemu IBCS do bezkolizyjnego działania w ramach połączonych formacji [wojsk USA], a w przyszłości również z partnerami zagranicznymi, w celu rozszerzenia pola walki i pokonywania złożonych zagrożeń."

“IBCS jest priorytetem numer jeden obrony powietrznej i przeciwrakietowej armii. System ten gruntownie odmieni siły obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej i zwiększy ich potencjał łącząc sensory i efektory w zupełnie inny sposób niż kiedykolwiek wcześniej„ oświadczył generał brygady Brian Gibson, Army Futures Command, dyrektor Air and Missile Defense Cross Functional Team. “Pomyślne zakończenie mających krytyczne znaczenie dla realizacji misji próbnych strzelań potwierdza, że IBCS jest dobrze przygotowany do Wstępnych Prób Użytkownika (Limited User Test), które odbędą się w drugim kwartale 2020 roku.”

IBCS stanowi fundament programu modernizacji obrony powietrznej i przeciwrakietowej armii USA. Jego konstrukcja umożliwia przeprowadzanie wspólnych operacji wojskowych zmierzających do zwalczania zmieniających się zagrożeń. IBCS jest sieciocentrycznym systemem dowodzenia i kierowania misjami obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. IBCS zwiększa przeżywalność w polu walki poprzez stworzenie odpornej, samouzdrawiającej się sieci złożonej ze wszystkich dostępnych sensorów, które mogą zredukować i wyeliminować wektory ataku, zapewniając jednocześnie operatorom jednolity zintegrowany obraz sytuacji powietrznej o niespotykanej dokładności i rozszerzonym obszarze ochrony.

IBCS jest zarządzany przez Biuro Wykonawcze Programu Armii Stanów Zjednoczonych ds. Rakiet i Przestrzeni Kosmicznej, (U.S. Army Program Executive Office for Missiles and Space) Redstone Arsenal, Alabama.

Northrop Grumman to firma będąca globalnym liderem w zakresie systemów bezpieczeństwa. Dostarcza innowacyjne systemy, produkty i rozwiązania w systemach autonomicznych, cybernetycznych, C4ISR, kosmicznych, uderzeniowych, logistycznych i modernizacyjnych dla klientów na całym świecie. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do odwiedzenia news.northropgrumman.com i do śledzenia nas na Twitterze, @NGCNews,