HUNTSVILLE w stanie Alabama – 13 kwietnia 2023 – Amerykański Departament Stanu zatwierdził do produkcji pełnoskalowej FRP (Full Rate Production) zintegrowany system dowodzenia walką IBCS (Integrated Battle Command System) koncernu Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC). Decyzja ta oznacza, że armia amerykańska będzie mogła wdrożyć ten przełomowy system, integrujący wykrywanie, dowodzenie i środki bojowe. Potwierdza również rolę systemu IBCS jako podstawy strategii modernizacji obrony powietrznej i przeciwrakietowej Wojsk Lądowych USA (U.S. Army).

Northrop Grumman's IBCS Approved For Full Rate Production Readying Transformational System For Fielding Around the Globe - Poland
Urządzenia zintegrowanego systemu dowodzenia walką IBCS przygotowane do testów na poligonie White Sands w Nowym Meksyku. (Źródło: U.S. Army)

Dzięki IBCS możliwa jest szybka integracja wszystkich dostępnych sensorów i środków rażenia oraz przekazywanie danych umożliwiających podejmowanie decyzji w zakresie kierowania ogniem do sieci połączonych rodzajów sił zbrojnych, które otrzymują obraz w zakresie 360 stopni, nawet jeśli jeden z sensorów przestaje działać. Zdolność ta zapewnia zwiększoną świadomość sytuacyjną, lepsze zarządzanie zasobami, i ułatwia integrację między partnerami koalicyjnymi.

“IBCS dokonuje transformacji przestrzeni walki poprzez fuzję danych ze wszystkich sensorów i przekształcenie ich w jednolity, zintegrowany obraz, pozwalający dowódcom ocenić sytuację w powietrzu i wykorzystać najbardziej odpowiednie środki bojowe do pokonania złożonych zagrożeń,” powiedziała Rebecca Torzone, Wiceprezes i Dyrektor Generalna działu Combat Systems and Mission Readiness, Northrop Grumman. “Northrop Grumman wspólnie z U.S. Army angażuje się w szybkie wprowadzenie do służby systemu IBCS.”

Decyzja o przejściu do produkcji pełnoskalowej pozwala U.S. Army ustalić harmonogram wdrożeniowy systemu IBCS dla operacyjnych jednostek obrony powietrznej. System stanowi najnowocześniejsze rozwiązanie w zakresie wielodomenowego dowodzenia i kierowania zintegrowaną obroną powietrzną i przeciwrakietową w obszarach obecności amerykańskich sił na całym świecie. Polska pozyskała IBCS jako centralny element modernizacji swojej obrony powietrznej i przeciwrakietowej. W miarę wprowadzania systemu przez innych sojuszników i partnerów Stanów Zjednoczonych IBCS zapewni wojskom koalicyjnym wysoki stopień interoperacyjności i integracji sieci.

Decyzja ta jest ostatnim z serii kamieni milowych dla programu. W przełomowym próbnym strzelaniu w listopadzie 2022, IBCS z powodzeniem doprowadził do przechwycenia celu imitującego pocisk manewrujący wykorzystując rakietę zestawu Patriot, bez wykorzystania jego radaru w architekturze systemu. Test wykazał elastyczność architektury systemowej IBCS i jej zdolność to optymalizacji możliwości zintegrowanych w sieci środków wykrywania i rażenia. Ponadto, zwinne wytwarzanie oprogramowania IBCS pozwala na szybkie zwiększenie zdolności i reagowanie na pojawiające się zagrożenia.

W grudniu 2021 roku, Northrop Grumman otrzymał kontrakt o wartości 1,4 miliarda USD na produkcję niskoseryjną (Low Rate Initial Production) i pełnoskalową  (Full Rate Production), a pod koniec roku 2022 program ten zakończył badania IOT&E (Initial Operational Test and Evaluation). Oczekuje się, że wstępna gotowość operacyjna IBCS zostanie ogłoszona jeszcze w 2023 roku.

System IBCS uzyskał otwartą, modułową i skalowalną architekturę, która jest niezbędnym elementem integrującym wszystkie dostępne zasoby na polu walki, bez względu na źródło, domenę czy rodzaj sił zbrojnych, w jednej połączonej sieci kierowania ogniem. Architektura IBCS umożliwia efektywną i nisko-kosztową integrację dostępnych obecnie systemów i systemów przyszłości, oraz rozszerza przestrzeń walki przez rozproszenie środków wykrywania i rażenia. Dzięki silnie zintegrowanej sieci, walczący zyskują na podejmowanie decyzji w ramach łańcucha zniszczeń (kill chain) więcej czasu niż kiedykolwiek wcześniej. W szeregu udanych prób badawczo-rozwojowych i demonstracji, zweryfikowano zdolność systemu IBCS do łączenia i scalania danych z sensorów i przesyłania ich do efektorów z wielu rodzajów sił zbrojnych, przez co zademonstrowano zdolności wymagane od wielodomenowego systemu JADC2 (Joint All Domain Command and Control).

Northrop Grumman to globalny lider w zakresie technologii lotnictwa, kosmonautyki i systemów obrony. Opracowane przez nas pionierskie rozwiązania dają naszym klientom możliwości, których potrzebują, aby łączyć i chronić nasz świat, oraz przesuwać coraz dalej granice ludzkiej eksploracji we wszechświecie.  Kierując się wspólnym celem w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów naszych klientów, pracownicy koncernu Northrop Grumman, w liczbie 95 000, każdego dnia na nowo definiują to, co jest możliwe.