HUNTSVILLE, Alabama – 29 sierpnia 2019 – Podczas testu w locie na wydłużonym zasięgu, przeprowadzonego przez U.S. Army oraz Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC) z powodzeniem przechwycono pocisk manewrujący. Podczas testu zastosowany został system dowodzenia obroną powietrzną i przeciwrakietową IBCS, radary Sentinel i Patriot, oraz pocisk przechwytujący PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3). Test w locie wykazał zdolność IBCS do wykrycia, śledzenia i zniszczenia lecącego na niskim pułapie celu z odległości znacząco przekraczającej ograniczenia obecnie użytkowanego systemu Patriot.

Northrop Grumman Intercepts Missile at Long Range During Flight Test_Polish
Podczas testu w locie na wydłużonym zasięgu, przeprowadzonego przez U.S. Army oraz Northrop Grumman Corporation z powodzeniem przechwycono pocisk manewrujący. Podczas testu zastosowany został system dowodzenia obroną powietrzną i przeciwrakietową IBCS, radary Sentinel i Patriot, oraz pocisk przechwytujący PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3). Test w locie wykazał zdolność IBCS do wykrycia, śledzenia i zniszczenia lecącego na niskim pułapie celu z odległości znacząco przekraczającej ograniczenia obecnie użytkowanego systemu Patriot.

“To ważne wydarzenie dowodzi zdolności systemu IBCS do realizacji nowoczesnych koncepcji obronnych, takich jak ‘engage-on-net’”, stwierdził Dan Verwiel, wice-prezes i dyrektor generalny ds. obrony przeciwrakietowej i systemów ochronnych firmy Northrop Grumman. “Przeprowadzone testy demonstrują zdolności IBCS w zakresie ‘rozszerzania pola walki’, co stwarza możliwości do odpalania pocisków w sekwencji ‘shoot-look-shoot’ (strzelaj-patrz-strzelaj) i maksymalizuje prawdopodobieństwo zniszczenia celu. Ma to krytyczne znaczenie w świetle pojawiania się coraz bardziej zaawansowanych zagrożeń.”

“Powodzenie testu – przeprowadzonego w środowisku zbliżonym do operacyjnego – stanowi dowód na to, że IBCS dostarcza siłom zbrojnym transformacyjne zdolności bojowe, włączając w to wszystkie zalety przechwytywania zagrożenia blisko miejsca jego pochodzenia.”

Test w locie przeprowadzono na poligonie rakietowym White Sands Missile Range w Nowym Meksyku. Test rozpoczął się, gdy dron-cel, pełniący rolę surogatu pocisku manewrującego, przyjął trajektorię lotu na małej wysokości w kierunku obiektów bronionych przez grupę zadaniową Zintegrowanej Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej (IAMD) Sił Lądowych. Obrona składała się z bojowych centrów operacji (EOC) IBCS szczebla baterii oraz batalionu, radaru Patriot i dwóch radarów Sentinel oraz dwóch wyrzutni PAC-3 połączonych na poziomie podzespołów ze zintegrowaną siecią kierowania ogniem IBCS. Niski tor lotu celu sprawił, że nie pojawił się on w polu widzenia radaru Patriot. W tej sytuacji IBCS był w stanie poprawnie wykorzystać dane pomiarowe z radarów Sentinel do stworzenia złożonego toru, na podstawie którego IBCS obliczył i przedstawił rozwiązanie w zakresie możliwego działania bojowego. Następnie Operator bojowego centrum operacji wydał, za pośrednictwem modułu kontroli misji IBCS, rozkaz wystrzelenia pojedynczej rakiety przechwytującej PAC-3 z zadaniem zniszczenia celu.

 “Sierpniowy test w locie nie pozostawia wątpliwości, co do tego jak ważną rolę odgrywa IBCS w integracji wyrzutni i sensorów przy zwalczaniu nacierających zagrożeń” oświadczył gen. dyw. Rob Rasch, Army Program Executive Officer, Missiles and Space. “Żołnierze z batalionu wyposażonego w zestawy Patriot z systemem IBCS przechodzą obecnie szkolenie w zakresie obsługi nowego sprzętu. Żołnierze spędzą najbliższe miesiące na poznawaniu systemu i przeprowadzaniu własnych symulacji walk w ramach ćwiczeń grupowych. Następnie, latem przyszłego roku, przejdą do testów operacyjnych i próbnych strzelań. Osiągnięty w tym tygodniu sukces potwierdza interoperacyjność systemu i dojrzałość oprogramowania oraz rozwiązań sprzętowych stosowanych w bieżących szkoleniach żołnierzy oraz testach.”

IBCS zmienia paradygmat budowy IAMD, zastępując systemy starsze, działające w strukturze hierarchicznej, na sieciocentryczny system nowej generacji, oraz umożliwiając lepsze przeciwdziałanie nieustannie zmieniającym się zagrożeniom. System integruje odrębne radary i elementy uzbrojenia w celu zbudowania znacznie bardziej efektywnej obrony IAMD. IBCS zapewnia jednolity, zintegrowany obraz sytuacji powietrznej o niespotykanej dokładności, a także szersze obszary obserwacji i ochrony. Dzięki prawdziwie otwartej architekturze systemowej, IBCS pozwala na włączenie obecnie użytkowanych oraz przyszłych sensorów i efektorów, jak również zapewnia interoperacyjność ze wspólnym systemem C2 i obrony antybalistycznej.

IBCS jest zarządzany przez Biuro Wykonawcze Programu Armii Stanów Zjednoczonych ds. Rakiet i Przestrzeni Kosmicznej, (U.S. Army Program Executive Office for Missiles and Space) Redstone Arsenal, Alabama.

Aby obejrzeć film o IBCS, kliknij tutaj

Firma Northrop Grumman to globalny lider w zakresie systemów bezpieczeństwa. Dostarcza innowacyjne systemy, produkty i rozwiązania w zakresie systemów autonomicznych, cybernetyki, C4ISR, technologii kosmicznych, systemów uderzeniowych, logistyki i modernizacji zbrojnej dla klientów na całym świecie. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do odwiedzenia news.northropgrumman.com i do śledzenia nas na @NGCNews