HUNTSVILLE w Stanie Alabama – 5 czerwca 2023 r. – (NYSE: NOC) System FAAD C2 (Forward Area Air Defense Command and Control) korporacji Northrop Grumman został z powodzeniem wprowadzony do sił zbrojnych Estonii, Łotwy i Litwy, co zapewniło interoperacyjność wojsk państw bałtyckich, NATO  i Stanów Zjednoczonych. FAAD C2 jest systemem dowodzenia i kierowania ich połączonych systemów obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasiegu (SHORAD), których zadaniem jest zwalczanie bezzałogowych statków powietrznych (BSP) i realizacja misji SHORAD.

Eksperci:

Rebecca Torzone, Wiceprezes i Dyrektor Generalna działu Combat Systems and Mission Readiness, Northrop Grumman: “FAAD C2 umożliwi wojskom regionu bałtyckiego szybsze podejmowanie decyzji w oparciu o wiarygodne informacje, aby skutecznie przezwyciężać zagrożenia ze strony broni krótkiego zasięgu i BSP wroga. Sprawdzona w boju architektura systemu pozwoli na przyszłą integrację dodatkowych sensorów i efektorów, a interoperacyjność ze zintegrowanym systemem obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej NATO poprawi poziom bezpieczeństwa w regionie.”

Northrop Grumman's FAAD C2 System Enables Integrated Short Range Air Defense in Baltic Region
FAAD C2 otrzymuje dane dotyczące ścieżek lotu z licznych źródeł tworząc jednolity, zintegrowany obraz sytuacji powietrznej i przekazuje zarówno lokalny obraz sytuacji w powietrzu jak i status uzbrojenia SHORAD (Fot. Northrop Grumman)

Informacje o programie FAAD C2:

FAAD C2 to sprawdzony w boju, wprowadzony do uzbrojenia system, który pozyskuje dane o ścieżkach lotu z wielu źródeł, włacznie z lokalnymi sensorami i zewnętrznymi łączami danych, w celu wytworzenia jednolitego zintegrowanego obrazu sytuacji powietrznej. Jednocześnie transmituje obraz sytuacji powietrznej do wszystkich efektorów występujących w architekturze i przekazuje informacje o statusie rozkazów ogniowych i kierowania środkami rażenia.

Zapewniając pełną świadomość sytuacyjną, system przekazuje zarówno lokalny obraz sytuacji powietrznej i status środków rażenia SHORAD w teatrze działań, aby utrzymać świadomość jednostek obrony powietrznej i manewrujących. FAAD C2 może być rozmieszczony w wielu teatrach działań jednocześnie jako system dowodzenia i kierowania C2 w obronie powietrznej krótkiego zasięgu, oraz w zwalczaniu rakiet, pocisków artyleryjskich i moździerzowych.

Northrop Grumman to globalny lider w zakresie technologii lotnictwa, kosmonautyki i systemów obrony. Opracowane przez nas pionierskie rozwiązania dają naszym klientom możliwości, których potrzebują, aby łączyć i chronić nasz świat, oraz przesuwać coraz dalej granice ludzkiej eksploracji we wszechświecie.  Kierując się wspólnym celem w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów naszych klientów, pracownicy koncernu Northrop Grumman, w liczbie 95 000, każdego dnia na nowo definiują to, co jest możliwe.