WARSZAWA - 31 sierpnia 2023 r. - Spółka Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC) powołała Krzysztofa Krystowskiego na stanowisko Dyrektora Generalnego na Polskę, odpowiedzialnego za realizację strategii rynkowej firmy, plan rozwoju biznesu oraz relacje rządowe w kraju.

Northrop Grumman jest kluczowym partnerem dla polskiego wojska i jest zaangażowany we wspieranie Polski przy modernizacji jej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Polski Rząd wybrał Zintegrowany System Dowodzenia Obroną Przeciwlotniczą i Przeciwrakietową (IBCS) firmy Northrop Grumman, aby służył jako centralny element strategii modernizacji kraju w ramach programu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu WISŁA, stając się pierwszym międzynarodowym partnerem, który nabył tę innowacyjną zdolność.

Northrop Grumman ma długoterminowe, strategiczne zobowiązanie do współpracy z polskim rządem oraz lokalnymi partnerami w celu opracowania bogatego wachlarza możliwości, które pomogą w utrzymaniu trwałego bezpieczeństwa" - powiedział Stephen O'Bryan, wiceprezes korporacji i globalny dyrektor ds. rozwoju biznesu w Northrop Grumman. "Krzysztof wnosi do zespołu głębokie doświadczenie w zakresie przemysłu i polityki publicznej, aby wzmocnić działalność Northrop Grumman w Polsce, ponieważ widzimy, że popyt na nasze produkty stale  zwiększa się, a międzynarodowe, w tym polskie wydatki na obronę rosną, aby sprostać zmieniającym się zagrożeniom".

Przed przystąpieniem do Northrop Grumman, Krystowski pełnił funkcję wiceprezesa European Clusters Alliance, ogólnoeuropejskiej organizacji reprezentującej ponad 150 000 innowacyjnych europejskich przedsiębiorstw. Jest także Prezesem Stowarzyszenia Klastry Polskie oraz prezesem Śląskiego Klastra Lotniczego. Wcześniej pełnił wysokie funkcje kierownicze w polskim sektorze lotniczym i obronnym, w tym wiceprezesa Leonardo Helicopters na Polskę, prezesa Polskiego Holdingu Obronnego (Grupa Bumar) oraz prezesa Avio Polska.

Zanim wkroczył do przemysłu obronnego, w latach 2003-2005 pełnił funkcję wiceministra w polskim Ministerstwie Gospodarki.

Northrop Grumman to globalny lider w zakresie technologii lotnictwa i systemów obrony. Opracowane przez nas pionierskie rozwiązania dają naszym klientom możliwości, których potrzebują, aby łączyć i chronić  świat, oraz przesuwać coraz dalej granice ludzkiej eksploracji we wszechświecie.  Kierując się wspólnym celem w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów naszych klientów, pracownicy koncernu Northrop Grumman, w liczbie 98 000, każdego dnia na nowo definiują to, co jest możliwe.