HUNTSVILLE w stanie Alabama – 15 maja 2023 r. – Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC) dostarczył kluczowe elementy zintegrowanego systemu dowodzenia walką IBCS (Integrated Battle Command System) do polskiego programu obrony powietrznej średniego zasięgu kr. WISŁA. Dostawa zbliża IBCS do pełnego wdrożenia do służby w polskich Siłach Zbrojnych, w ramach realizacji nowoczesnego programu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. 

Northrop Grumman Delivers Transformative Integrated Battle Command System for Poland's WISŁA Air Defense Program - Poland
Przedstawiciele wojsk polskich i amerykańskich dokonują inspekcji radiolinii dla programu WISŁA w Redstone Arsenal, Huntsville, Alabama. [Źródło: US Army]

Niedawna dostawa radiolinii zintegrowanej sieci kierowania ogniem IFCN (Integrated Fire Control Network) systemu IBCS wspiera harmonogram wprowadzania do służby programu WISŁA, , który jest pierwszą zagraniczną sprzedażą (FMS) systemu IBCS.  Osiągnięcie tego kamienia milowego zapewnia krytyczne zdolności kluczowemu sojusznikowi USA i realizuje cele interoperacyjności NATO. 

“Northrop Grumman umożliwia Stanom Zjednoczonym i ich sojusznikom dokonanie transformacji procesu podejmowania decyzji dzięki integracji środków wykrywania i środków rażenia w systemie obrony powietrznej i przeciwrakietowej”, stwierdziła Rebecca Torzone, Wiceprezes i Dyrektor Generalna działu Combat Systems and Mission Readiness, Northrop Grumman. “ IBCS pozwala polskim żołnierzom na szybsze podejmowanie decyzji w oparciu o lepszej jakości dane, osiągając efekt odstraszania, osłabiania i przezwyciężania zagrożeń we wszystkich domenach walki.”

Równolegle do dostaw elementów łączności IFCN, Northrop Grumman przeprowadza serię scenariuszy badawczych i integracyjnych z zastosowaniem stanowisk dowodzenia EOC (Engagement Operation Centers), które zostały dostarczone w lipcu 2022 r., oraz radiolinii. Badania i związane z nimi szkolenia stanowią ważny krok prowadzący do pełnego odbioru pierwszych zestawów przez Polskę i w osiąganiu podstawowej zdolności operacyjnej (Basic Operational Capability) w dalszej części 2023 roku. 

System IBCS wykorzystuje otwartą, modułową i skalowalną architekturę, która jest niezbędnym elementem integrującym wszystkie dostępne zasoby na polu walki, bez względu na źródło, domenę czy rodzaj sił zbrojnych, w jednej połączonej sieci kierowania ogniem. Architektura IBCS umożliwia efektywną i nisko-kosztową integrację dostępnych obecnie systemów i systemów przyszłości, oraz rozszerza przestrzeń walki przez rozproszenie środków wykrywania i rażenia. W szeregu udanych prób badawczo-rozwojowych i demonstracji zweryfikowano zdolność systemu IBCS do łączenia i scalania danych z sensorów i przesyłania ich do efektorów z wielu rodzajów sił zbrojnych, przez co zademonstrowano zdolności wymagane od wielodomenowego systemu JADC2 (Joint All Domain Command and Control).

Northrop Grumman to globalny lider w zakresie technologii lotnictwa, kosmonautyki i systemów obrony. Opracowane przez nas pionierskie rozwiązania dają naszym klientom możliwości, których potrzebują, aby łączyć i chronić nasz świat, oraz przesuwać coraz dalej granice ludzkiej eksploracji we wszechświecie.  Kierując się wspólnym celem w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów naszych klientów, pracownicy koncernu Northrop Grumman, w liczbie 95 000, każdego dnia na nowo definiują to, co jest możliwe.