HUNTSVILLE, Alabama – 26 listopada 2019 – Koncern Northrop Grumman (NYSE: NOC), wraz z MBDA i Saabem, z powodzeniem zakończył wspólne próby mające na celu zademonstrowanie zdolności do integrowania pocisków z rodziny CAMM (Common Anti-Air Modular Missile) firmy MBDA oraz rodziny systemów radarowych Giraffe ze zintegrowanym systemem dowodzenia obroną przeciwlotniczą i przeciwradarową (IBCS). CAMM był pierwszym nieamerykańskim systemem rakietowym, zintegrowanym na początku tego roku z IBCS, a Giraffe jest pierwszym nieamerykańskim systemem sensorów, którego integrację zademonstrowano.

Koncern Northrop Grumman razem ze spkami MBDA i Saab zademonstrowa integracj rozproszonych systemw rakietowych i radarowych ze zintegrowanym systemem dowodzenia obron przeciwlotnicz i przeciwrakietow

Trzy wymienione firmy zaprezentowały zrealizowaną w krótkim czasie, funkcjonalną integrację podczas realizacji symulowanych scenariuszy zagrożeń, które obejmowały kilka celów jednocześnie. Dane o symulowanych celach lotniczych były przekazywane do emulatora radarowego Giraffe, który przekazywał informacje do IBCS w celu rozpoznania i śledzenia zagrożeń.  Na podstawie tych danych operatorzy IBCS zaplanowali i wykonali zoptymalizowane zadania bojowe, wykorzystując emulatory rakiet CAMM, które dokonały zniszczenia wielu celów jednocześnie. IBCS zamknął pętlę informacyjną wyświetlając pociski wykryte i zgłoszone przez emulatory systemu Giraffe. Zdarzenie to z powodzeniem zademonstrowało zarówno dystrybucję kierowania ogniem, jak i zaawansowaną zintegrowaną kontrolę ogniową.

"Dzięki wnioskom wyciągniętym z integracji pocisków rodziny CAMM, byliśmy w stanie jeszcze szybciej i efektywniej kosztowo zintegrować radar Giraffe z siecią IBCS, po raz kolejny demonstrując dynamiczny i elastyczny charakter otwartej architektury IBCS umożliwiającej dodawanie zdolności w razie potrzeby", powiedział Bill Lamb, dyrektor International Battle Management w Northrop Grumman. "Razem tworzymy rewolucyjne podejście do zintegrowanej obrony powietrznej i przeciwrakietowej, które maksymalizuje potencjał bojowy wszystkich sensorów i elementów uzbrojenia we wszystkich domenach i wypełnia luki w aktualnej obronie powietrznej".

Rodzina CAMM firmy MBDA to kolejna generacja pocisków obrony przeciwlotniczej do zastosowań wielodomenowych. Pociski z rodziny CAMM, zaprojektowane z myślą o pokonywaniu najtrudniejszych współczesnych i przyszłych zagrożeń, w tym ataków saturacyjnych amunicją precyzyjnego rażenia i szybkimi pociskami manewrującymi atakującymi jednocześnie z wielu kierunków, wyposażono w aktywną radiolokacyjną głowicę naprowadzającą, dwukierunkowe łącze danych, silnik rakietowy o niskiej sygnaturze, oraz system pionowego startu i dookólnego zwalczania celów.

"Mamy do czynienia z najnowszą udaną prezentacją elastyczności rodziny pocisków CAMM, które zostały od podstaw zaprojektowane do pracy w nowoczesnej, sieciocentrycznej, otwartej architekturze IAMD (zintegrowanej obrony powietrznej i przeciwrakietowej). Podczas przeprowadzonych prób byliśmy w stanie zademonstrować jednoczesne zniszczenie wielu celów z pełnego zakresu współczesnych zagrożeń, wykorzystując informacje z działających w sieci czujników radarowych", ocenił Ben Newland, szef naziemnego programu obrony powietrznej MBDA.

 Radar Giraffe AMB firmy Saab zapewnia kluczowe funkcje w ramach obserwacji krótkiego i średniego zasięgu oraz naziemnej obrony powietrznej. Łączy w sobie potężny radar 3D i funkcje C3 w jednym i tym samym systemie, zapewniając walczącym szybkie zrozumienie sytuacji w powietrzu i umożliwiając natychmiastowe i skuteczne reagowanie na zmieniające się zagrożenia i nowe taktyki w różnorodnych warunkach operacyjnych.

"Cieszymy się, że wykazana integracja radaru Giraffe z siecią IBCS przyczyniła się zarówno do zaprezentowania wprost łańcucha "sense-assess-engage"(wykryj-oceń-zniszcz), jak i do szerszej integracji obrony powietrznej i rakietowej oraz interoperacyjności zapewnionej przez IBCS", powiedział Lars Tossman, wiceprezes i szef jednostki biznesowej Saab Radar Solutions.

IBCS wprowadza całkowitą zmianę podejścia do IAMD poprzez zastąpienie przestarzałych systemów miejscocentrycznych sieciocentrycznym systemem nowej generacji, pozwalającym skutecznie walczyć z ciągle zmieniającymi się, złożonymi zagrożeniami. System integruje odrębne radary i rodzaje uzbrojenia w celu zbudowania znacznie bardziej efektywnej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. IBCS zapewnia jednolity, zintegrowany obraz sytuacji powietrznej o niespotykanej dokładności oraz poszerza obszary obserwacji i ochrony. Dzięki prawdziwie otwartej architekturze systemowej, IBCS umożliwia włączenie obecnych i przyszłych sensorów i systemów uzbrojenia, interoperacyjność ze wspólnym systemem C2, oraz z systemem obrony przeciwrakietowej i balistycznej.

Program IBCS jest zarządzany przez Biuro Wykonawcze Programu Armii Stanów Zjednoczonych ds. Rakiet i Przestrzeni Kosmicznej, (U.S. Army Program Executive Office for Missiles and Space) Redstone Arsenal, Alabama.

Klientami firmy MBDA są siły zbrojne 90 krajów na świecie, co czyni z niej światowego lidera w dziedzinie pocisków i systemów rakietowych. Oferuje łącznie 45 systemów rakietowych i środków zaradczych, które już są stosowane, oraz rozwija ponad 15 nowych. Właścicielami MBDA są obecnie: grupa AIRBUS Group (37,5%), BAE SYSTEMS (37,5%) i Leonardo (25%). 

Saab obsługuje rynek globalny, oferując wiodące na świecie produkty, usługi i rozwiązania w zakresie obrony wojskowej i bezpieczeństwa cywilnego. Saab posiada oddziały i pracowników na wszystkich kontynentach na całym świecie. Poprzez innowacyjne, oparte na współpracy i pragmatycznym myśleniu rozwiązania, Saab rozwija, przyjmuje i ulepsza nowe technologie, aby sprostać coraz to nowym potrzebom klientów. Dowiedz się więcej na stronie www.saab.com.

Northrop Grumman rozwiązuje najbardziej złożone problemy w obszarze technologii kosmicznej, aeronautyki, obronności i cyberprzestrzeni, aby sprostać ciągle zmieniającym się potrzebom naszych klientów na całym świecie. Mamy 90 000 pracowników, którzy codziennie kreślą nowe horyzonty, wykorzystując naukę, technologię i inżynierię do tworzenia i dostarczania zaawansowanych systemów, produktów i usług.