HUNTSVILLE, Alabama – 14 stycznia, 2021 – Zintegrowany system dowodzenia obroną powietrzną i przeciwrakietową (IBCS) firmy Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC), opracowany wspólnie z US Army otrzymał zgodę na przystąpienie do wstępnej produkcji małoseryjnej (LRIP - low rate initial production) w konsekwencji otrzymania przez program pozytywnej decyzji tzw. Milestone C. Zatwierdzenie Milestone C przez Departament Stanu to kluczowy punkt zwrotny zbliżający program do przyszłego wdrożenia do służby.

Polish IBCS Achieves Successful Milestone C Decision_1

“Wydana przez funkcjonariuszy wysokiego szczebla decyzja o przejściu IBCS z etapu badawczo-rozwojowego do wstępnej produkcji jest wyrazem ich przekonania o dojrzałości systemu i jego gotowości do badań operacyjnych prowadzących do stwierdzenia wstępnej gotowości operacyjnej (Initial Operational Capability), „ oświadczył gen. dyw. Rob Rasch, Dyrektor Programu Missiles and Space amerykańskich wojsk lądowych. “Przez ostatni rok żołnierze 3-43 artyleryjskiego batalionu obrony powietrznej wykonali świetną pracę w ramach ćwiczeń i testów. Są gotowi do zademonstrowania przełomowych zdolności IBCS podczas wstępnych badań operacyjnych (Initial Operational Test & Evaluation) zaplanowanych na jesień przyszłego roku.”

Zmierzając do osiągnięcia Milestone C, Northrop Grumman współpracował z biurem programu zintegrowanego dowodzenia misjami ogniowymi (Integrated Fires Mission Command Program Office) US Army nad inżynierią systemową, projektowaniem, opracowaniem i testowaniem sprzętu i oprogramowania IBCS. Od 2015 roku w ramach programu przeprowadzono z powodzeniem siedem prób ogniowych w złożonych warunkach zbliżonych do bojowych. Wykazano przełomowe zdolności systemu, które zostaną wykorzystane po wdrożeniu go do służby.

Kilka miesięcy temu IBCS został poddany wstępnej próbie użytkownika (LUT - Limited User Test) z udziałem operacyjnego zgrupowania Air and Missile Defense Battalion Task Force i obejmującej dwa testy w locie, które doprowadziły do skutecznego zniszczenia celów naśladujących pociski manewrujące i balistyczne. W okresie badawczo-rozwojowym IBCS przechodził szeroko zakrojone badania metodą „hardware-in-the-loop” (HWIL), testy środowiskowe, próbne strzelania, i badania rozwojowe. Zastosowano go w licznych ćwiczeniach poligonowych połączonych sił i wojsk lądowych armii amerykańskiej. Wszystkie badania i ćwiczenia, a także indywidualne konsultacje z żołnierzami pozwoliły uzyskać cenne opinie oraz dane, na podstawie których wprowadzono znaczące ulepszenia w fazie opracowywania programu zakończonej decyzją Milestone C.

Polish IBCS Achieves Successful Milestone C Decision_2

“Jesteśmy dumni, że przyczyniliśmy się do tego przełomowego osiągnięcia, które pomoże naszym żołnierzom lepiej radzić sobie z coraz to nowymi zagrożeniami i je pokonywać, „ stwierdził Kenn Todorov, wiceprezes i dyrektor generalny Combat Systems and Mission Readiness w firmie Northrop Grumman. “Ten kamień milowy jest prawdziwym świadectwem zaangażowania i oddania wszystkich mężczyzn i kobiet, którzy przez wiele lat niestrudzenie pracowali nad stworzeniem prawdziwie rewolucyjnego systemu.” 

IBCS to centralny element strategii modernizacji obrony powietrznej i przeciwrakietowej armii amerykańskiej, mający na celu sprostanie ciągle zmieniającej się naturze działań wojennych. Zaprojektowany, aby połączyć siły na rzecz spójnego działania we wszystkich domenach walki przeciwko nieustannie ewoluującym zagrożeniom, IBCS to zdefiniowany przez oprogramowanie, sieciowy system dowodzenia i kierowania, który integruje i optymalizuje "każdy sensor, najlepszy efektor" w celu umożliwienia wspólnych operacji wielodomenowych oraz zarządzania walką.

Oparty na Modułowej Otwartej Architekturze Systemowej (Modular Open Systems Approach), IBCS wykorzystuje sieciocentryczny, zintegrowany system kierowania ogniem, który umożliwia wykrycie, identyfikację i zwalczanie zagrożeń lotniczych i rakietowych. IBCS zwiększa zdolność przetrwania na polu walki poprzez stworzenie odpornej, samonaprawiającej się sieci, która może zredukować i wyeliminować wektory ataku, jednocześnie zapewniając dowódcom i operatorom jednolity, zintegrowany obraz sytuacji powietrznej o niespotykanej dotąd szerokości, zasięgu i dokładności.

Northrop Grumman rozwiązuje najtrudniejsze problemy w dziedzinie technologii kosmicznych, lotniczych, w zakresie obronności i cyberprzestrzeni, by sprostać nieustannie zmieniającym się potrzebom klientów na całym świecie. 90 000 naszych pracowników na nowo definiuje to, co jest możliwe, opracowując i dostarczając zaawansowane systemy, produkty i usługi w oparciu o zdobycze naukowe, technologiczne i inżynieryjne.